Hsk yaz kararname 2021

Hsk Yaz Kararname 2021

hsk yaz kararname 2021

Meslek öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından mesleğe kabul edilen Adli Yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile İdariYargı Hâkimlerininkura töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tarihinde gerçekleştirilmiş olup ekte belirtilen mahallere atamaları yapılmıştır.

Adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarından; mazeret torbasından kura çekenler ile eşi kürsüde hâkim veya Cumhuriyet savcısı olmaları nedeniyle ayrı torbalardan kura çekenlerin durumları mazeret kararnamesinde değerlendirilecek olup, bu kapsamda kura çeken meslektaşlarımızın tebligatları da mazeret kararnamesinden sonra gönderilecektir.

Atamaları yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarı ve mutluluklar dileriz.

 

 

Ek   :

- Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet savcılarına İlişkin Kura Kararnamesi Sonucu

- İdari Yargı Hâkimlerine İlişkin Kura Kararnamesi Sonucu 

 

 

3 Bin Hakim Ve Savcının Görev Yeri Değişti

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Ali Çalık'ın Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Yalçın'ın Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hamza Yokuş'un da Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine ataması yapıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına, Söke Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adnan Tosun Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Siirt Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever Aksaray, Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek Erzincan, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman Hatay Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Ali Çalık'ın Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Yalçın'ın Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hamza Yokuş'un da Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine ataması yapıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına, Söke Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adnan Tosun Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Siirt Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever Aksaray, Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek Erzincan, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman Hatay Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi.

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 25 Mayıs tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlanmıştır.

Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 30 Mayıs Pazar günü saat ’a kadar UYAP personel ekranından “Hâkim Savcı Atanma Talep Formu” başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın ayrıca fiziki dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. (Görev mahallinde bulunmayanların bulundukları yerlerdeki adliyeler aracılığıyla mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.)

Meslektaşlarımızın yeniden inceleme talepleri Kararname Bürosuna geldikten sonra, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi, ilgililere 24 saat içinde (hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk mesai günü) formda bildirdikleri telefon numaralarına mesaj yoluyla bildirilecektir.

Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmamaktadır.

Meslektaşlarımızın müstemir yetki taleplerinin alınmasına ilişkin ilan, kararnamenin yeniden inceleme talepleri sonuçlandıktan sonra ayrıca yapılacaktır.

Meslektaşlarımızın atama tebligatlarının 14 Haziran Pazartesi gününden itibaren gönderilmesi planlanmaktadır.

Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Saygıyla duyurulur.

 

 

 

 

 

EK: 1- Adli Yargı Kararnamesi

EK: 2- İdari Yargı Kararnamesi

EK: 3- Yeniden İnceleme Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, Adlî Yargı yılı Ana Kararnamesinde uygulanacak olan Prensiplere ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup, Prensipler Ek-1’de açıklanmıştır.

Bu kapsamda kararnamenin 21 Mayıs Cuma günü ilan edilmesi planlanmıştır. Buna ilişkin takvim Ek-2’de açıklanmıştır. Müstemir yetkilere ilişkin takvim ise daha sonra ilan edilecektir.

yılı “Yargının Etkinliği ve Verimliliğinin Arttırılmasına” yönelik yapılan çalışma çerçevesinde; bölge adliye mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi Ek-3’te ilan edilmiş olup, bölge adliye mahkemelerinde talebe bağlı olarak yapılacak atamalardan dolayı münhal yerlerin oluşabileceği dikkate alınarak, tercihte bulunurken bu hususun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. İlk derece mahkemelerine ilişkin ihtiyaçlar ve kararname kapsamına girenlerden dolayı oluşacak muhtemel münhal yerler ise Ek-4’te gösterilmiştir.

Prensiplerin 8 ve maddeleri kapsamında merkez nüfusu bir milyon ve yedi yüz elli binin altında olan birinci bölge mahalleri gösterir listeler Ek-5 ve Ek-6’da ilan edilmiştir.

Prensiplerin 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve maddeleri gereğince re’sen kararname kapsamına alınanlar ile 6-a ve 7-a maddeleri uyarınca talebe bağlı olarak atamalarının yapılacağı belirtilenler, cep telefonlarına mesaj gönderilmek suretiyle bilgilendirileceklerdir. Kurulumuzun internet sitesinde bu konuyla ilgili sorgulama ekranı açılmış olup, ilgililer durumlarını buradan da öğrenebileceklerdir. Ancak Prensiplerin diğer maddelerine göre yapılacağı belirtilen atamalara ilişkin herhangi bir mesaj gönderilmeyecektir.

Kararname kapsamında olması gerektiğini düşünüp sorgulama ekranında yer almayanlar ile kararname kapsamında yer almaması gerektiğini düşünüp de sorgulama ekranında ismi bulunan meslektaşlarımızın, durumlarını atanma talep formlarında gerekçeleriyle birlikte belirtmeleri yeterli olacaktır.

İlanın yapıldığı 9 Mart tarihinden önce gönderilen atanma talepleri dikkate alınmayacak olup, atanmak isteyenlerin yeniden atanma talep formu göndermeleri gerekmektedir.

Atama ve Nakil Yönetmeliğine uygun mazeretleri nedeniyle atanmak isteyenlerin ise, taleplerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla, mazeretlerini ve varsa dayanak belgelerini, atanmak istedikleri yerleri de belirtmek suretiyle açıkça bildirmeleri gerekmektedir.

Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Adaylarının mazeretlerine ilişkin talepleri, mesleğe kabullerinin yapılması aşamasında kabul edilecek olup buna ilişkin ilan daha sonra yapılacaktır. Ayrıca hâlen hâkim veya Cumhuriyet savcısı olarak görev yapanlardan eşi Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Adayı olanların, kararname kapsamına girmeseler dahi, bu durumlarını atanma talep formu göndererek belirtmeleri gerekmektedir.

Genel Sekreterliğimizin tarihli ve sayılı “Hâkim ve savcı bilgi formu” konulu duyurusunda, tüm işlemlerde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) verilerinin esas alınacağı belirtilmiş olduğundan, meslektaşlarımızın bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. Talep ekranında yer alan; eş meslek bilgisi, erkek meslektaşlar bakımından eşinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe ile kadın meslektaşlar bakımından kendisinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe bilgisi alanlarının doldurulması önem arz etmektedir. Bunun dışında meslektaşlarımızın kişisel ve ailevi bilgilerini kontrol ederek (medeni hâl, eşi hâkim savcı, çocuk durumu vb.) meydana gelen değişiklikleri en kısa sürede güncellemeleri gerekmektedir.

Atanma talep ekranı 9 Mart tarihinden itibaren açılacak olup, atanma talebinde bulunacak olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 18 Mart Perşembe günü mesai bitiminekadar atanma talep formunu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği Kararname Bürosunda olacak şekilde, Ek-7’de belirtilen yöntemine uygun olarak mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Sisteme aktarılamaması nedeniyle UYAP dışı gönderilen talepler dikkatealınamayacaktır.  18 Mart tarihinden sonra Hâkim ve Savcı Atanma Talep ekranı kapatılacak olup, dilekçe gönderirken bu hususun göz önünde bulundurulması ve taleplerin belirtilen tarihe kadar gönderilmesi önem arz etmektedir.

Meslektaşlarımızın, atanma talep formları kararname bürosuna ulaştıktan sonra, 24 saat içinde (hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk mesai günü) ilgililere formda bildirdikleri telefon numarasına mesajla, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi verilecektir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

Video

7 İSİM BELİRLENDİ

Yargı teşkilatınca merakla beklenen HSK üye seçimleriyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. 13 üyeden oluşan HSK'nın başkanı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile doğal üyesi Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz dışındaki 11 üyenin görev süresi 7 Haziran'da dolacak. Buna göre, TBMM'de Karma Komisyon tarafından belirlenen 21 aday için oylama işlemi TBMM Genel Kurulunda yapıldı.

TBMM'de seçilecek 7 üye için Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşturulan Karma Komisyon geçtiğimiz günlerde toplanarak aday adayı arasından 21 adayı belirlemişti. Bu kapsamda, avukatlardan Bilal Temel, Alaaddin Varol ve Önder Ataseven, Danıştay üyelerinden Aysel Demirel, Musa Heybet ve Lütfiye Akbulut, Yargıtay üyelerinden Ergün Şahin, Faruk Şener ve Ahmet Kar AK Parti'nin adayı olarak gösterilirken, avukatlardan halihazırda HSK Birinci Dairesi Üyesi olan tecrübeli isim Hamit Kocabey, Arzu Sonsuz ve Aydın Akpınar MHP'nin adayı olarak belirlenmişti. Yargıtay üyeleri Sinan Esen, Reşat Koparan ve Sevinç Türközmen, öğretim üyelerinden Cumhur Şahin, Mehmet Altunkaya ve Müslüm Akıncı İyi Parti'nin adayı olarak gösterilirken, Yargıtay üyeleri Ömür Topaç, Nevzat Özsoy ve Zeynep Şahin CHP'nin adayı olarak gösterildi. TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonrasında, AK Parti'nin adayları Bilal Temel, Aysel Demirel ve Ergün Şahin, MHP'nin adayı Hamit Kocabey, İYİ Parti'ni adayları Sinan Esen ve Cumhur Şahin ile CHP'nin adayı Ömür Topaç HSK üyeliğine seçildi.

ARKADAŞINA GÖNDER

SON DAKİKA: HSK'dan yaz kararnamesi: 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti

SON DAKİKA

Kura T&#;renine İlişkin Duyuru

Adli ve İdari Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcısı Adaylarına İlişkin Duyuru

12 Haziran Tarihinden İtibaren H&#;kimler ve Savcılar Kuruluna Yapılacak Ziyaretlere İlişkin Duyuru

Mesleğe Kabule İlişkin Duyuru

HSK 2. Daire &#;yesi Sayın Erg&#;n ŞAHİN'in annesi Emine ŞAHİN'in Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

İdari Yaptırım Kararlarına Karşı Yapılacak Başvurulara Bakacak İhtisas Sulh Ceza H&#;kimliklerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

Bilişim İle İlgili D&#;zenlenen Su&#;lara Bakacak İhtisas Mahkemelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

Deprem Kapsamında Alınan Tarihli Ek Tedbirler

Deprem Kapsamında Alınan Tarihli Tedbirler

HSK Yılı VHKİ Alımına İlişkin Duyuru

Miras&#;ılık Belgesi Dosyalarının Erteleme Kapsamından &#;ıkarılması

Tarihli Deprem Kapsamında Alınan Tedbirler

Deprem Kapsamında Alınan Ek Tedbirler

Deprem Kapsamında Alınan Tedbirler

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Kurul M&#;fettişi Alımına İlişkin Duyuru&#;

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni S&#;zl&#; Sınavına Girmeye Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

HSK 2. Daire &#;yesi Sayın Prof. Dr.&#; Cumhur ŞAHİN'in annesi Meliha ŞAHİN'in Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Uygulama Sınavına Girmeye Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

Tarihli Adl&#; ve İdar&#; Kararnamelerine İlişkin Yeniden İnceleme Taleplerinin Sonu&#;larına Y&#;nelik Duyuru

Teftiş Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı Se&#;imine İlişkin Duyuru

HSK Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Alımı Duyurusu

Kurulumuz personellerinden Haydar EFE’nin Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

HSK 1. Daire &#;yesi Sayın Havvanur YURTSEVER'in Babası Hasan KURT'un Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

HSK Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Alımı Erteleme Duyurusu

Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemine İlişkin Duyuru

Gerc&#;ş Cumhuriyet savcısı Sayın Abdulsamet Yılmaz’ın Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Adana B&#;lge Adliye Mahkemesi &#;yesi Sayın Mehmet Ali G&#;m&#;ş'&#;n Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Mardin H&#;kimi Sayın Nagihan SEL'in Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Tarihli Basın A&#;ıklaması

Tarihli Basın A&#;ıklaması

Kurulumuz Şube M&#;d&#;r&#; Sayın Musa İmir’in Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

HSK S&#;zleşmeli Personel S&#;zl&#; (M&#;lakat) Sınav Sonu&#;larına İlişkin Duyuru

Keşan, Develi ve Soma Ağır Ceza Mahkemelerinin Yargı &#;evrelerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

Yılı Yıllık Ara Verme D&#;neminde Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerinde Yıllık Ara Vermeden Yararlanacaklara İlişkin Duyuru

Yılı Yıllık Ara Verme D&#;neminde B&#;lge İdare ve İdare/Vergi Mahkemelerinde N&#;bet&#;i Kalacaklara İlişkin Duyuru

Yılı Yıllık Ara Verme D&#;neminde B&#;lge Adliye Mahkemelerinde N&#;bet&#;i Kalacaklara İlişkin Duyuru

M&#;stemir Yetki Taleplerinin Alınmasına İlişkin 01/07/ Tarihli Duyuru

B&#;lge Adliye Mahkemelerinin İş B&#;l&#;mlerine İlişkin 01/07/ Tarihli Duyuru

B&#;lge İdare Mahkemelerinin İş B&#;l&#;mlerine İlişkin 01/07/ Tarihli Duyuru

Tarihli İdari Yargı Kararnamesine İlişkin Yeniden İnceleme Taleplerinin Sonu&#;larına Y&#;nelik Duyuru

Tarihli Adl&#; Yargı Kararnamesine İlişkin Yeniden İnceleme Taleplerinin Sonu&#;larına Y&#;nelik Duyuru

Bing&#;l H&#;kimi&#;Sayın Ayşeg&#;l G&#;R'&#;n Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sayın Ş&#;kr&#; &#;ağlar'ın Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Adli ve İdari Yargı Yılı Ana Kararnamelerine İlişkin Duyuru

Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin Tarihli Kura Kararnamesi Sonucu

24 Mayıs Tarihinden İtibaren H&#;kimler ve Savcılar Kuruluna Yapılacak Ziyaretlere İlişkin Duyuru

Ergani Cumhuriyet Savcısı Sayın Abdullah Başaran'ın Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

HSK Yılı S&#;zleşmeli Personel Alımı S&#;zl&#; Sınava Girmeye Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

Kura T&#;renine İlişkin Duyuru

Mesleğe Kabule İlişkin 09/06/ Tarihli Duyuru

Afyonkarahisar H&#;kimi Sayın Hulisi Tahir İlgenli'nin Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

S&#;zleşmeli Personel Uygulama veya S&#;zl&#; Sınavına Girmeye Hak Kazananlara İlişkin 03/06/ Tarihli Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 01/06/ Tarihli Danıştay &#;yeliği Se&#;imine İlişkin Duyuru

D&#;nem Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcısı Adaylarına İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Yılı S&#;zleşmeli Personel Alım İlanı

Antalya G&#;ndoğmuş Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Faruk Erdoğdu'nun Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan G&#;NAYDIN'ın Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

COVID Kapsamında İdari İzin Uygulamasına Son Verilmesine İlişkin Duyuru

Yargıtay Savcısı Kamil Erkut G&#;RE'nin Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Sinop Durağan H&#;kimi Sayın Aslı Hilal KARAKAŞ KUZUCU’nun Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Adana B&#;lge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanı Sayın Salih DOĞAN’ın Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

İstanbul’da Devam Eden Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Alınan Tedbirler

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi &#;yesi H&#;kim &#;iğdem BAYRAK&#;EKEN'in Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

İstanbul’da Beklenen Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Alınan Tedbirler

Bakırk&#;y&#;Cumhuriyet Savcısı Metin ŞENT&#;RK'&#;n Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Mersin Cumhuriyet Savcısı&#;Sayın Yusuf Taner YILDIZ’ın Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Samsun B&#;lge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Sayın Olcay &#;zdemir’in Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Kocaeli 6. İş Mahkemesi H&#;kimi Sayın Ahmet IŞIK’ın Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Ceyhan Cumhuriyet Savcısı Sayın Sait&#;DEMİR’in Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

İstanbul’ da Devam Eden Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Alınan Tedbirler

Sulh Ceza H&#;kimlerinin Kıdem Şartına İlişkin İlke Kararı

Kadastro Mahkemeleri ve H&#;kimlerine İlişkin İlke Kararı

Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Atanması Hakkında Duyuru

Erzurum Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İken Vefat Eden &#;mit DEMİRHAN'ın Ailesine Maddi Destek Sağlamak Amacıyla Yardım Kampanyası

Tarihinde İdari Yargı Tavsiyeleri G&#;ncellenmiştir

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Hizmetli Alımına İlişkin Duyuru

HSK eski Başkanvekili Sayın Mehmet Yılmaz’ın Annesinin Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

E-Duruşma Uygulamasının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 17/12/ Tarihli Yargıtay &#;yeliği Se&#;imine İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 17/12/ Tarihli Danıştay &#;yeliği Se&#;imine İlişkin Duyuru

Adl&#; Yargı İlk Derece Mahkemelerinde Belirlenen İhtisas Mahkemelerine İlişkin Duyuru

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sayın &#;mit DEMİRHAN’ın Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu M&#;fettişliği Alımına İlişkin Duyuru

K&#;&#;&#;k&#;ekmece Ağır Ceza Mahkemesinin Yargı &#;evresinin Belirlenmesine İlişkin Karar

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Sn. Abdulhamit G&#;l'&#;n 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

25/10/ Tarihli Basın A&#;ıklaması

HSK VHKİ Alımı Uygulama Sınav Sonu&#;ları ve 26/10/ Tarihli M&#;lakata Gireceklere İlişkin Duyuru

Gaziantep B&#;lge Adliye Mahkemesi webgrid.co.uk Dairesi Başkanı Sayın Muhammed Ramazan AKSOY’un Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Tarihli Adl&#; ve İdar&#; Yargı Kararnamelerine İlişkin Yeniden İnceleme Taleplerinin Sonu&#;larına Y&#;nelik Duyuru

Aydın Vergi Mahkemesi &#;yesi Sayın Aydın Tuncalı’nın Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Kurulumuz VHKİ Alımı Uygulama Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylar ile Hizmetli Alımı S&#;zl&#; Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylara İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun Tarihli ve Sayılı Yargı &#;evresine İlişkin Kararı

Adli Yargı H&#;kimlerinin M&#;stemir Yetki Taleplerine İlişkin Duyuru

Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi Tetkik H&#;kimi Sayın Serkan Uktay’ın Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Kura T&#;renine Ilişkin Duyuru

İzmir H&#;kimi Sayın Cem Reşit EY&#;POĞLU'nun Taziye Mesajı

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Hizmetli Alımı Duyurusu

Mesleğe Kabule İlişkin Duyuru

Taziye Mesajı

D&#;nem Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcısı Adaylarına İlişkin Duyuru

Ağustos D&#;nemi Terfi İncelemesine İlişkin Duyuru

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Sayın Abdulhamit G&#;l’&#;n Adli Yıl A&#;ılış Mesajı

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdulhamit G&#;L'&#;n 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Taziye Mesajı

Engelli İş&#;i Alımı S&#;zl&#; (M&#;lakat) Sınav Sonu&#;ları

Asker&#; Ceza Kanunu’nda D&#;zenlenen Su&#;lara İlişkin İhtisas Kararı

Taziye Mesajı

H&#;kim ve Savcılar İ&#;in Stratejik Plan Anketi ()

Asliye Ticaret Mahkemelerinin Yargı &#;evrelerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

B&#;lge İdare Mahkemelerinin Yargı &#;evrelerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

COVID Kapsamında Normalleşme

Yılı Yıllık Ara Verme D&#;neminde Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerinde Yıllık Ara Vermeden Yararlanacaklara İlişkin Duyuru

Yılı Yıllık Ara Verme D&#;neminde B&#;lge Adliye Mahkemelerinde N&#;bet&#;i Kalacaklara İlişkin Duyuru

Yılı Yıllık Ara Verme D&#;neminde B&#;lge İdare ve İdare/Vergi Mahkemelerinde N&#;bet&#;i Kalacaklara İlişkin Duyuru

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun İş B&#;l&#;m&#;ne İlişkin 22/06/ tarihli ve sayılı Kararı

Ter&#;rizmin Finansmanı ile Su&#;tan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Su&#;larına İlişkin İhtisas Kararı

Taziye Mesajı

Taziye Mesajı

16/09/ Tarihi İtibari ile H&#;kimler ve Savcılar Kurulu'na Yapılacak Ziyaretlere İlişkin Duyuru

Taziye Mesajı

Yargıtay &#;yeliği Se&#;imine İlişkin Duyuru

M&#;stemir Yetki Taleplerinin Alınmasına İlişkin Duyuru

B&#;lge Adliye Mahkemelerinin İş B&#;l&#;mlerine İlişkin Duyuru

B&#;lge İdare Mahkemelerinin İş B&#;l&#;mlerine İlişkin Duyuru

Adl&#; ve İdar&#; Yargı Yılı Ana Kararnamelerine İlişkin Yeniden İnceleme Taleplerinin Sonu&#;larına Y&#;nelik Duyuru

Taziye Mesajı

S&#;rekli Engelli İş&#;i Alımına İlişkin Kura Sonucu ve Evrak Teslimine İlişkin Duyuru

Taziye Mesajı

Tam Kapanma Tedbirleri

Taziye Mesajı

Taziye Mesajı

COVID Kapsamındaki Tedbirler

Taziye Mesajı

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Engelli S&#;rekli İş&#;i Alım İlanı

İzmir Hakimi Sayın Kemal Oru&#;'un Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı

Avukatlık Mesleğinden Ge&#;en 9. D&#;nem Adli Yargı H&#;kimlerinin M&#;stemir Yetki Taleplerine İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Kurulunca tarihinde Yapılan Ad &#;ekme Sonucuna G&#;re Avukatlık Mesleğinden Ge&#;en 9. D&#;nem Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcılarının İntibak İşlemlerine İlişkin Duyuru

Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı H&#;kimlerine İlişkin Tarihli Kura Kararnamesi Sonucu

Kura T&#;renine İlişkin Duyuru

Yılı Faaliyet Raporu

Mesleğe Kabule İlişkin Duyuru

9.D&#;nem Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcısı Adayları ile D&#;nem İdari Yargı H&#;kim Adaylarına İlişkin Duyuru

Taziye Mesajı

Danıştay &#;yeliği Se&#;imine İlişkin Duyuru

Taziye Mesajı

Basın A&#;ıklaması

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Sn. Abdulhamit G&#;l'&#;n Yeni Yıl Mesajı

Staj Seferberliği Projesi

Basın A&#;ıklaması

Taziye Mesajı

&#;alışma Saatleri

HSK 1. Daire Başkanı Sayın&#;Halil KO&#;'un babası İsmet KO&#;'un&#;vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Yargıtay &#;yeliği Se&#;imine İlişkin Duyuru

Taziye Mesajı

H&#;kim ve Savcıların Derece Y&#;kselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı

Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan H&#;kim ve Savcıların &#;alışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı

Basın A&#;ıklaması

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun İş B&#;l&#;m&#;ne İlişkin 03/11/ tarihli ve sayılı Kararı

İzmir Depremi Kapsamında Ek Tedbirler

Deprem Kapsamında Alınan Tedbirler

Taziye Mesajı

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Sn. Abdulhamit G&#;l'&#;n 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Alımı S&#;zl&#; (M&#;lakat) Sınav Sonu&#;larına İlişkin Duyuru

HSK Teftiş Kurulu İzmir Grup Başkanı Başm&#;fetiş Sayın Mustafa G&#;ntin’in Annesinin Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Taziye Mesajı

Taziye Mesajı

Taziye Mesajı

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu M&#;fettişliği Alımına İlişkin Duyuru

Taziye Mesajı

Taziye Mesajı

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdulhamit G&#;l'&#;n Adli Yıl A&#;ılış Mesajı

Taziye Mesajı

Taziye Mesajı

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdulhamit G&#;L'&#;n 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Taziye Mesajı

Taziye Mesajı

Taziye Mesajı

HSK Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Alımı Uygulama Sınav Sonu&#;larına İlişkin Duyuru

Taziye Mesajı

HSK Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Alımı Uygulama Sınavına Girmeye Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

İnfaz H&#;kimliklerinin Yargı &#;evrelerinin Belirlenmesine İlişkin H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 13/07/ Tarihli ve Sayılı Kararı

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Sayın Abdulhamit G&#;l’&#;n 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik G&#;n&#; Mesajı

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun tarihli ve sayılı Kararı

Yılı Yıllık Ara Verme D&#;neminde B&#;lge İdare ve İdare/Vergi Mahkemelerinde N&#;bet&#;i Kalacaklara İlişkin Duyuru

Yılı Yıllık Ara Verme D&#;neminde B&#;lge Adliye Mahkemelerinde N&#;bet&#;i Kalacaklara İlişkin Duyuru

Yılı Yıllık Ara Verme D&#;neminde Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerinde Yıllık Ara Vermeden Yararlanacaklara İlişkin Duyuru

03/07/ Tarihli Kura Kararnamesi Sonucu

B&#;lge İdare Mahkemeleri İş B&#;l&#;mlerinin İlanı

B&#;lge Adliye Mahkemeleri İş B&#;l&#;mlerinin İlanı

Adl&#; ve İdar&#; Yargı Yılı Ana Kararnamelerine İlişkin Yeniden İnceleme Taleplerinin Sonu&#;larına Y&#;nelik Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Alımı Duyurusu

M&#;stemir Yetki Taleplerinin Alınmasına İlişkin Duyuru

Taziye Mesajı

Taziye Mesajı

HSK Genel Kurulunun Tarih ve 68 Sayılı Kararı ile H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Kurul M&#;fettişliğine Atananlara Ait Liste

Adli ve İdari Yargı Yılı Ana Kararname ve M&#;stemir Yetki Takvimine İlişkin Ek Duyuru

İdari İzin

Yeni Normale D&#;n&#;ş Eylem Planının Belirlenmesi

D&#;nem Adli Yargı H&#;kimlerinin M&#;stemir Yetkiye İlişkin Talep Alımına Y&#;nelik Duyuru

Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin 20/05/ Tarihli Kura Kararnamesi Sonucu

D&#;nem Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcılarının Kura T&#;reni Canlı Yayını

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Sayın Abdulhamit G&#;l’&#;n, 19 Mayıs Atat&#;rk`&#; Anma, Gen&#;lik ve Spor Bayramı Mesajı

D&#;nem Adli Yargi H&#;kim ve Cumhuriyet Savcısı Adaylarının Kura T&#;renine İlişkin Duyuru

D&#;nem Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcısı Adaylarının Mesleğe Kabul&#;ne İlişkin Duyuru

HSK Teftiş Kurulu Başm&#;fettişi Sayın Arif Sami Kaya’nın Babası Necati Kaya'nın Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

COVID Kapsamında Alınan Tedbirlerin Uzatılması

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Sayın Abdulhamit G&#;l`&#;n 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve &#;ocuk Bayramı Mesajı

Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcısı Adaylarına İlişkin Duyuru

Sayılı Kanun Kapsamında Alınacak &#;nlemler

Vesayet S&#;resi Dolan Vasilerin G&#;revlerinin Uzatılması Hususunda Gerekli Hassasiyetin G&#;sterilmesi

COVID Kapsamında İlave Tedbirler

Taziye Mesajı

COVID Kapsamında İlave Tedbirler

İdari İzinler Hakkında Duyuru

Corona Vir&#;s&#; &#;nlemleri Kapsamında İnfaz H&#;kimliği İşlerinin N&#;bet İşlemlerine Dahil Edilmesi

Corona Vir&#;s&#; Hakkında Alınacak Tedbirler

Basın A&#;ıklaması

Yılı Faaliyet Raporu

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu M&#;fettişliği Alımına İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Başm&#;fettişliğine Yapılan Atamaya İlişkin Duyuru

Yargıtay B&#;y&#;k Genel Kurulunun 23/01/ Tarihli ve /1 Sayılı Kararı

Taziye Mesajı

Basın A&#;ıklaması

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Alımı S&#;zl&#; (M&#;lakat) Sınav Sonu&#;larına İlişkin Duyuru

B&#;lge İdare Mahkemelerinin İş B&#;l&#;mlerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Duyuru

HSK Yıllık Faaliyet Raporu İle İlgili Duyuru

"İş Cetvelleri, Sicil Fişleri ve Başarı Bildirim Formları" Konulu (1) Sıra Sayılı Genelge Değişikliği Duyurusu

Seri Muhakeme Usul&#;ne İlişkin İhtisas Kararı

Genel Mal Bildirimine İlişkin Duyuru

Aile Mahkemeleri ve Sayılı Kanuna İlişkin Belirlenen İhtisas Mahkemelerine Y&#;nelik Karar

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Personeli G&#;revde Y&#;kselme Sınavına İlişkin Duyuru

Ankara ve Bursa B&#;lge Adliye Mahkemelerinin İş B&#;l&#;mlerine İlişkin Duyuru

HSK Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Alımı Uygulama Sınav Sonu&#;larına İlişkin Duyuru

Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı Abdulhamit G&#;l'&#;n 10 Kasım Mesajı

10 Kasım Mesajı

HSK Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Alımı Uygulama Sınavına Girmeye Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Sn. Abdulhamit G&#;l'&#;n 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

Genel Sekreterlik Devir Teslim T&#;reni Yapıldı

Teftiş Kurulu Başkanlığı Devir Teslim T&#;reni Yapıldı

Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Akalın G&#;revine Başladı

Genel Sekreter, Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Atanması Hakkında Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Personeli G&#;revde Y&#;kselme Sınavına Girmeyi Hak Edenlere İlişkin Liste

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire &#;yesi Sayın&#;Mehmet Akif EKİNCİ’nin Babası Mehmet Hasip EKİNCİ’nin Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Alımı Duyurusu

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Personeli G&#;revde Y&#;kselme Sınavı İlanı

HSK Genel Kurulu Kararı (Yargı Etiği Tavsiye Kararı)

Taziye Mesajı

Basın A&#;ıklaması

S&#;zleşmeli B&#;ro Personeli S&#;zl&#; (M&#;lakat) Sınav Sonu&#;larına İlişkin Duyuru

Yargıtay &#;yeliği Se&#;imine İlişkin Duyuru

Danıştay &#;yeliği Se&#;imine İlişkin Duyuru

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdulhamit G&#;l'&#;n Adli Yıl A&#;ılış Mesajı

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdulhamit G&#;L'&#;n 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı

Basın A&#;ıklaması

Adli Yargı H&#;kimlerinin M&#;stemir Yetkilerinin Belirlenmesi ve Yeniden İnceleme Taleplerinin Değerlendirilmesine İlişkin Duyuru

İdar&#; Yargı H&#;kimlerinin M&#;stemir Yetkilerinin Belirlenmesi ve Yeniden İnceleme Taleplerininin Değerlendirilmesine İlişkin Duyuru

Taziye Mesajı

Adl&#; ve İdar&#; Yargı Yılı Ana Kararnamelerine İlişkin İtiraz Taleplerine Y&#;nelik Duyuru

Taziye Mesajı

15 Temmuz Demokrasi ve Mill&#; Birlik G&#;n&#; Mesajı

Bazı Yer B&#;lge İdare Mahkemelerinin İş B&#;l&#;mlerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Duyuru

Yılı Yıllık Ara Verme D&#;neminde B&#;lge Adliye Mahkemelerinde N&#;bet&#;i Kalacaklara İlişkin Duyuru

Yılı Yıllık Ara Verme D&#;neminde B&#;lge İdare ve İdare/Vergi Mahkemelerinde N&#;bet&#;i Kalacaklara İlişkin Duyuru

Yılı Yıllık Ara Vermeden Yararlanacaklara İlişkin Duyuru

Taziye Mesajı

S&#;zleşmeli Personel Alımı Uygulama Sınav Sonu&#;ları

B&#;lge Adliye Mahkemelerinin Yargı &#;evrelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin 26/06/ Tarihli ve Sayılı Karar

Taziye Mesajı

S&#;zleşmeli B&#;ro Personeli Alımına İlişkin Duyuru

B&#;lge Adliye Mahkemelerinin İş B&#;l&#;mlerine İlişkin Duyuru

Adl&#; ve İdar&#; Yargı Yılı Ana Kararnamelerine İlişkin Yeniden İnceleme Taleplerine Y&#;nelik Duyuru

M&#;stemir Yetki Taleplerine İlişkin Duyuru

Taziye Mesajı

S&#;zleşmeli B&#;ro Personeli Alımı Sınav Duyurusu

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Başm&#;fettişliğine Yapılan Atamaya İlişkin Duyuru

Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcı Adaylarına İlişkin 22/05/ Tarihli Kur’a Kararnamesi Sonucu

D&#;nem Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcılarının Kura T&#;renine İlişkin Duyuru

Mesleğe Kabule İlişkin Duyuru

4/1-c Sigortalılarının Bor&#;lanma Tahsilatının Kurumlarca Kesenek Bilgi Sistemine İşlenmesine İlişkin Duyuru

S&#;rekli İş&#;i Alımı S&#;zl&#;(M&#;lakat) / Uygulama Sınavı Sonu&#;ları

D&#;nem Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcısı Adaylarına İlişkin Duyuru

Kurulumuz Tetkik H&#;kimi Sayın Halil Demir’in Kız Kardeşinin Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Teftiş Kurulu Başkanlığı Rehberinin Ekinde 3 ile 12 Arasında Yer Alan Hal Kağıtları G&#;ncellenmiştir.

Rabia Naz Vatanın &#;l&#;m&#; ile İlgili Basın Duyurusu

Kamu Davasının A&#;ılmasının Ertelenmesi Kararlarının ve Uzlaştırma Dosyalarının Terfide Değerlendirilmesine İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu M&#;fettişliği Alımına İlişkin Duyuru

Taziye Mesajı

Avukatlar G&#;n&#; Kutlama Mesajı

Nisan D&#;nemi Terfi İncelemesine İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Y&#;netmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Y&#;netmelik Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Taziye Mesajı

Taziye Mesajı

S&#;rekli İş&#;i Alımı Sınav İlanı

T&#;rk Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı

S&#;rekli İş&#;i Alımına İlişkin Kura ve KPSS Sıralama Sonu&#;ları ve Evrak Teslimine İlişkin Duyuru

S&#;rekli İş&#;i Alımı Kura Yeri Değişikliğine İlişkin Duyuru

S&#;rekli İş&#;i Alım İlanına İlişkin Duyuru

Taziye Mesajı

"İş Cetvelleri, Sicil Fişleri ve Başarı Bildirim Formları" Konulu (1) Sıra Sayılı Genelge Değişikliği Duyurusu

Yargıtay &#;yeliği Se&#;imine İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Başm&#;fettişliğine Yapılan Atamaya İlişkin Duyuru

Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcı Adaylarına İlişkin 30/01/ Tarihli Kur’a Kararnamesi Sonucu

Taziye Mesajı

Taziye Mesajı

Taziye Mesajı

Taziye Mesajı

Adli ve İdari Yargı tavsiyeler listesi g&#;ncellenmiştir

Teftiş Kurulu Başkanlığının Teftiş Rehberi ve Ekleri G&#;ncellenmiştir.

Avukatlık Mesleğinden Ge&#;en 8. D&#;nem Adli Yargı H&#;kimlerinin M&#;stemir Yetki Taleplerine İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Kurulunca 12/11/ tarihinde Yapılan Ad &#;ekme Sonucuna G&#;re Avukatlık Mesleğinden Ge&#;en 8. D&#;nem Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcılarının İntibak İşlemlerine İlişkin Duyuru

Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcı Adayları ile İdari Yargı H&#;kim Adayına İlişkin 12/11/ Tarihli Kur’a Kararnamesi Sonucu

Taziye Mesajı

10 Kasım Mesajı

Mesleğe kabul&#; yapılan H&#;kim ve Cumhuriyet Savcılarının Kura T&#;renine katılacak Yakınlarının Bildirilmesine İlişkin Duyuru

8. D&#;nem Avukatlık Mesleğinden Ge&#;en Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcılarının Kura T&#;renine İlişkin Duyuru

Mesleğe Kabule İlişkin Duyuru

Danıştay &#;yeliği Se&#;imine İlişkin Duyuru

Adalet Bakanı ve H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Başkanı Abdulhamit G&#;l’&#;n 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

Avukatlık Mesleğinden Ge&#;en 8. D&#;nem Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcı Adaylarına İlişkin Duyuru

B&#;lge Adliye Mahkemelerinin İş B&#;l&#;mlerine İlişkin Duyuru

M&#;stemir Yetki Taleplerine İlişkin Duyuru

Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı H&#;kimlerine İlişkin 16/10/ Tarihli Kur’a Kararnamesi Sonucu

D&#;nem Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcıları ile D&#;nem İdari Yargı H&#;kimlerinin Kura T&#;renine İlişkin Duyuru

Emeklilik, Bor&#;lanma ve Birleştirme İşlemlerinde Fiziki Evrakın G&#;nderilmesine İhtiya&#; Duyulmayacağına İlişkin Duyuru

Pasaport Taleplerine İlişkin Duyuru

Mesleğe Kabule İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Naklen Atama ile Avukat Alımına İlişkin Duyuru

D&#;nem Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcısı Adayları ile D&#;nem İdari Yargı H&#;kim Adaylarına İlişkin Duyuru

Emniyet Genel M&#;d&#;rl&#;ğ&#; Kriminal Polis ve Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarları Hizmet Memnuniyet Anketine İlişkin Duyuru

Bazı Yer B&#;lge İdare Mahkemesi Daire Başkan ve &#;yeleri İle Bazı Yer İdar&#; Yargı H&#;kimlerinin M&#;stemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru

Erzurum ve İstanbul B&#;lge İdare Mahkemelerinin İş B&#;l&#;mlerine İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu G&#;revde Y&#;kselme ve &#;nvan Değişikliği Sınavlarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdulhamit G&#;L`&#;n - Adl&#; Yıl A&#;ılışı M&#;nasebetiyle Kamuoyuna Mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı

Kurban Bayramı Tebrik Mesajı

Taziye Mesajı

İdari Yargı Yılı Ana Kararnamesine İlişkin Yeniden İnceleme Sonu&#;ları

Adli Yargı Yılı Ana Kararnamesine İlişkin Yeniden İnceleme Sonu&#;ları

M&#;stemir Yetki Taleplerine İlişkin Duyuru

B&#;lge Adliye Mahkemelerinin İş B&#;l&#;mlerine İlişkin Duyuru

Taziye Mesajı

Adl&#; ve İdar&#; Yargı Yılı Ana Kararnamelerine İlişkin Ek Duyuru

Yılı Yıllık Ara Vermeden Yararlanacaklara İlişkin Duyuru

Yargıtay &#;yeliği Se&#;imine İlişkin Duyuru

Danıştay &#;yeliği Se&#;imine İlişkin Duyuru

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik G&#;n&#; Nedeni ile Yayımlanan Mesaj

Adl&#; ve İdari Yargı Yılı Ana Kararnamelerine İlişkin Duyuru

Taziye Mesajı

H&#;kim ve Savcıların Derece Y&#;kselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı

Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan H&#;kim ve Savcıların &#;alışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı

"İş cetvelleri, sicil fişleri ve başarı bildirim formları" konulu (1) sıra sayılı Genelge değişikliği duyurusu

Bayram Mesajı

Yılı Yıllık Ara Verme D&#;neminde B&#;lge İdare ve İdare/Vergi Mahkemelerinde N&#;bet&#;i Kalacaklara İlişkin Duyuru

Yılı Yıllık Ara Verme D&#;neminde B&#;lge Adliye Mahkemelerinde N&#;bet&#;i Kalacaklara İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Personeli Unvan Değişikliği Sınav İlanı

H&#;kimler Ve Savcılar Kurulu Personeli G&#;revde Y&#;kselme Sınav İlanı

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu G&#;rsel Kurum Kimlik Rehberi

Taziye Mesajı

19 Mayıs Atat&#;rk'&#; Anma Gen&#;lik ve Spor Bayramı Kutlama Mesajı

15/05/ Tarihli Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcı Adayları ile İdari Yargı H&#;kim Adayına İlişkin Kur’a Kararnamesi Sonucu

Mesleğe Kabul Ve Kura T&#;renine İlişkin Duyuru

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve &#;ocuk Bayramı Kutlama Mesajı

HSK Genel Kurulunun Tarih ve Sayılı Kararı İle H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Kurul M&#;fettişliğine Atananlara Ait Liste

‘’Yıllık Ara Verme’’ Konulu (2) Sıra Sayılı Y&#;nerge Değişikliği Duyurusu

Taziye Mesajı

Asliye Ticaret Mahkemelerinde İfl&#;s ve Konkordato Hakkında İhtisas Mahkemelerinin Belirlenmesine İlişkin HSK Birinci Dairesinin 03/04/ Tarihli ve Sayılı Kararı

Taziye Mesajı

Avukatlar G&#;n&#; Kutlama Mesajı

22 Mart Tarihinde Yapılan S&#;rekli İş&#;i Kadrosuna Ge&#;iş Sınav Sonu&#;larını G&#;sterir Kesin Liste

22 Mart Tarihinde Yapılan S&#;rekli İş&#;i Kadrosuna Ge&#;iş Sınav Sonu&#;larını G&#;sterir Liste

HSK Birinci Dairesinin 20/03/ Tarihli Kararnameleriyle İlgili Basında &#;ıkan Bir Kısım Asılsız Haberler &#;zerine Yapılan Basın A&#;ıklaması

Adli Yargı H&#;kimlerinin M&#;stemir Yetki Taleplerine İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Kurulunca 19/03/ tarihinde Yapılan Ad &#;ekme Sonucuna G&#;re Avukatlık Mesleğinden Ge&#;en 7. D&#;nem Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcıları İle Avukatlık Mesleğinden Ge&#;en 4. D&#;nem İdari Yargı H&#;kimlerinin İntibak İşlemlerine İlişkin Duyuru

Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı H&#;kimlerine İlişkin 19/03/ Tarihli Kur’a Kararnamesi Sonucu

Mesleğe kabule ilişkin yeniden inceleme sonu&#;ları

B&#;lge İdare Mahkemelerinin İş B&#;l&#;mlerine İlişkin Duyuru

Kura T&#;renine İlişkin Duyuru

Kurulumuz Personel &#;alıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı S&#;zleşmeleri Kapsamında &#;alıştırılmakta Olan İş&#;ilerin S&#;rekli İş&#;i Kadrolarına Ge&#;iş Sınavı

Taziye Mesajı

Kura T&#;reni Erteleme Duyurusu

H&#;kimler ve Savcılar Kurulunun Yeni Logosuna İlişkin Duyuru

Mesleğe Kabul Duyurusu

Yılı Faaliyet Raporu

Taziye Mesajı

HSK Personeli G&#;revde Y&#;kselme Ve Unvan Değişikliği Y&#;netmeliği Tarihli Ve Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Y&#;r&#;rl&#;ğe Girmiştir.

B&#;lge Adliye Mahkemelerinin İş B&#;l&#;mlerine İlişkin Duyuru

Yargıtay B&#;y&#;k Genel Kurulunca Kabul Edilen 09/02/ Tarih ve 1 Sayılı İş B&#;l&#;m&#; Kararı

7. D&#;nem Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcısı Adayları ile 4. D&#;nem İdari Yargı H&#;kim Adaylarına İlişkin İkinci Duyuru

7. D&#;nem Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcısı Adayları ile 4. D&#;nem İdari Yargı H&#;kim Adaylarına İlişkin Duyuru

Taziye Mesajı

Taziye Mesajı

Taziye Mesajı

25/12/ Tarihli Adli Yargı Kararnamesine Y&#;nelik Yeniden İnceleme Taleplerine İlişkin Duyuru

25/12/ Tarihli Adli ve İdari Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcı Adaylarına İlişkin Kur’a Kararnamesi Sonucu

Taziye Mesajı

Taziye Mesajı

Askeri Yargıdan Ge&#;en H&#;kim ve Savcılara İlişkin Duyuru

Taziye Mesajı

Kurul Tetkik H&#;kimliğine Atananlara İlişkin Liste

Kurul M&#;fettişliğine Atananlara İlişkin Liste

Taziye Mesajı

Taziye Mesajı

Kadastro, İş ve İcra Mahkemeleri H&#;kimlerine Y&#;nelik Yargıtay Meslek İ&#;i Eğitim Semineri

10 Kasım Mesajı

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Yeni Logo Anketine İlişkin Duyuru

Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

Genel Sekreter Yardımcılığı Devir-Teslim T&#;reni yapıldı.

Sayın Kenan İpek’in Yargıtay &#;yeliğine Se&#;ilmesi

Ge&#;miş Olsun Mesajı

Taziye Mesajı

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 05/10/ Tarih ve / Karar Sayılı Kararı İle Meslekten &#;ıkarılmalarına Karar Verilen H&#;kim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin Gerek&#;eli Karar ve Liste

Taziye Mesajı

Taziye Mesajı

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 18/09/ Tarihli ve Sayılı Kararı İle Kurul Başm&#;fettişliği ve M&#;fettişliğine Atananlara İlişkin Liste

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Duyurusu

Taziye Mesajı

Adalet Bakanı Ve HSK Başkanı Sayın Abdulhamit G&#;L’&#;n Adl&#; Yıl A&#;ılışı M&#;nasebetiyle Kamuoyuna Mesajı

Kurban Bayramı Tebrik Mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı

Kurul M&#;fettişliği Alımındaki Hizmet S&#;resi Değişikliğine İlişkin Duyuru

Uluslararası Savcılar Birliğinin (IAP) Kesişen Yargı Yetkisi Durumlarında Savcılara Y&#;nelik Hazırladığı Kılavuz İlkeler

Taziye Mesajı

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi &#;yesi Sayın ORU&#; URUN’un Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu'na Yapılacak Ziyaretlere İlişkin Genel Duyuru

Salihli Ağır Ceza Mahkemesi &#;yesi Sayın Mustafa Dal’ın Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu'na Yapılacak Ziyaretlere İlişkin Genel Duyuru

Meslekten &#;ıkarma Kararlarına İlişkin Yeniden İnceleme Sonu&#;ları

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Onursal &#;yesi Sayın Mehmet Mesut AKT&#;RK’&#;n Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Yılı İdari Yargı H&#;kimlerinin M&#;stemir Yetki Taleplerine İlişkin Duyuru

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Sayın Aydın &#;ZKUL’un Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu'na Yapılacak Ziyaretlere İlişkin Genel Duyuru

Yılı Adli Yargı H&#;kimlerinin M&#;stemir Yetki Taleplerine İlişkin Duyuru

B&#;lge Adliye Mah. ile Adli Yargı İlk Derece Mah. Hakim Ve Cumhuriyet Savcılarının Atamalarına İlişkin Yeniden İnceleme Sonu&#;ları Sorgulama Ekranı

&#;ankırı H&#;kimi Sayın Yılmaz BARAN’ın Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik G&#;n&#; Nedeni ile Yayımlanan Mesaj

Ziyaretlere İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 12/07/ Tarihli Kararı İle H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Kurul M&#;fettişliğine Atananlara Ait Liste

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Y&#;netmeliği 12/07/ Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Y&#;r&#;rl&#;ğe Girmiştir.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi Onursal &#;yesi Sayın Hilmi APAYDIN’ın Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu'na Yapılacak Ziyaretlere İlişkin Genel Duyuru

Yargıtay &#;yeliği Se&#;imine İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Eski &#;yelerinin Yargıtay &#;yeliğine Se&#;ilmelerine İlişkin Duyuru

Birinci ve İkinci Daire Başkan ve &#;yelerine Yapılacak Ziyaretlere İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire &#;yesi Sayın Hamit KOCABEY'in Babası Mehmet KOCABEY'in Vefatı Nedeni İle Yayımlanan Taziye Mesajı

Yargıtay 5. Ceza Dairesi Onursal Başkanı Sayın Halit KOCULU’nun Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Ramazan Bayramı Tebrik Mesajı

B&#;lge İdare ve İdare/Vergi Mahkemelerinde Yılı Yıllık Ara Verme D&#;neminde N&#;bet&#;i Kalacaklara İlişkin Duyuru

B&#;lge Adliye Mahkemelerinde Yılı Yıllık Ara Verme D&#;neminde N&#;bet&#;i Kalacaklara İlişkin Duyuru

Sayılı Khk Kapsamında, Yargı Mercilerince Dosyaların Olağan&#;st&#; Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna G&#;nderilmesinde İzlenilecek Usule İlişkin Duyuru

Yılı Yıllık Ara Vermeden Yararlanacaklara İlişkin Duyuru

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Haluk YARDIMCI'nın Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Genel Sekreterlik Devir-Teslim T&#;reni yapıldı.

Yılı İdar&#; Yargı Kararnamelerine İlişkin Duyuru

Yılı Adl&#; Yargı Kararnamelerine İlişkin Duyuru

Nisan D&#;nemi Terfi İncelemesine İlişkin Duyuru

Kamuoyu A&#;ıklaması

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu İlk Genel Kurul Toplantısına ilişkin Duyuru

Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcı Adayları ile İdari Yargı H&#;kim Adaylarına İlişkin 26/05/ Tarihli Kur’a Kararnamesi Sonucu

Yılı Adli Yargı M&#;stemir Yetki Taleplerine İlişkin Duyuru

Adli Yargı Hakim Ve Cumhuriyet Savcılarının Atamalarına İlişkin Yeniden İnceleme Sonu&#;ları Sorgulama Ekranı

Mesleğe Kabul ve Kura T&#;renine İlişkin Duyuru

19 Mayıs Atat&#;rk'&#; Anma Gen&#;lik ve Spor Bayramı Kutlama Mesajı

Adli Yargı Yılı Yıllık Ara Verme Hakkında Duyuru

İdari Yargı Yılı Yıllık Ara Verme Hakkında Duyuru

B&#;lge Adliye Mahkemeleri Yılı Yıllık Ara Verme Hakkında Duyuru

B&#;lge Adliye Mahkemelerinde N&#;bet Sistemi &#;ng&#;r&#;lmesine İlişkin Y&#;nerge Değişikliği Duyurusu

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Emekli Tetkik H&#;kimi Sayın Osman Erden’in Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Onursal Başkanı Sayın Y&#;cel KOCABAY'ın Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Ankara Batı Adliyesi H&#;kimi Sayın Hacer AYDIN’ın Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mustafa ALPER’in Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

H&#;kimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 05/05/ Tarih ve / Karar Sayılı Kararı İle Meslekten &#;ıkarılmalarına Karar Verilen H&#;kim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin Gerek&#;eli Karar ve Liste

Meslekten &#;ıkarma Kararlarına Y&#;nelik Yeniden İnceleme Sonu&#;ları

T&#;rkiyede Yargı Etiğinin G&#;&#;lendirilmesi Projesi Eğitici Başvuruları

Ankara BİM Eski Başkanı Sayın Necmettin KO&#;TAŞ'ın Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Genel Kurulu'nun 05/04/ tarihli ve /1 Sayılı Kararı İle Kabul Edilen; "H&#;kim ve Savcıların Derece Y&#;kselmesi Esaslarına İlişkin H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu İlke Kararı"

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Genel Kurulu'nun 05/04/ tarihli ve /2 Sayılı Kararı İle Kabul Edilen; "Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan H&#;kim ve Savcıların &#;alışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu İlke Kararı"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve &#;ocuk Bayramı Kutlama Mesajı

İzmir BAM 8. Hukuk Dairesi H&#;kimi Sayın Ali CIRIK'ın Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Tunceli Ovacık H&#;kimi Sayın Onur ALAN'ın Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

B&#;lge Adliye ve Adl&#; Yargı İlk Derece Mahkemeleri Yılı İhtiya&#; Kararnamesine İlişkin Duyuru

Avukatlar G&#;n&#; Kutlama Mesajı

HSYK Genel Kurulunun 03/04/ Tarihli ve / Sayılı Kararı İle Meslekten &#;ıkarılmalarına Karar Verilen H&#;kim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin Gerek&#;eli Karar ve Liste

Meslekten &#;ıkarma Kararlarına Y&#;nelik Yeniden İnceleme Sonu&#;ları

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Genel Kurulunun 17/03/ Tarihli ve / Sayılı Kararı İle Meslekten &#;ıkarılanlara İlişkin Gerek&#;eli Karar ve Liste

Avrupa H&#;kimleri Danışma Konseyi (CCJE)'nin Mahkeme Başkanlarının Rol&#;ne İlişkin 19 Nolu G&#;r&#;ş&#; ()

Basın A&#;ıklaması

Yılı Faaliyet Raporu

İhtisas Ağır Ceza Mahkemeleri N&#;bet Hizmetlerine İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Genel Kurulunun 13/02/ Tarihli ve /35 Sayılı Kararı İle Meslekten &#;ıkarılanlara İlişkin Gerek&#;eli Karar ve Liste

İstanbul Emekli Cumhuriyet Savcısı Sayın Ulvi SEZGİN’in Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sayın Mahmut Celal MUSAOĞLU’nun Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Doğuma Bağlı Haklar Kapsamında Yapılan Y&#;nerge Değişikliklerine İlişkin Duyuru

Yargıtay Tetkik H&#;kimliğine Atama Yapılmasına İlişkin Duyuru

Samsun B&#;lge İdare Mahkemesi Başkanı Sayın Mustafa KO&#;AK’ın Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Basın A&#;ıklaması

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Sayın Boğa&#; BAŞOĞLU'nun Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Tetkik H&#;kimi Sayın Sema &#;iğdem GENCE'nin Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

İzmir Adliyesine Ger&#;ekleştirilen Hain Ter&#;r Saldırısı Sebebiyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Yargıtay 1. Başkanlık Kurulunca Kabul Edilen İş B&#;l&#;m&#;ne İlişkin Tarihli ve Sayılı Kararına İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Stratejik Planı

Meslekten &#;ıkarma Kararlarına Y&#;nelik Yeniden İnceleme Sonu&#;ları

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Tetkik H&#;kimi Sayın Ercan G&#;KTEPEOĞLU'nun Babasının Vefatı Nedeni İle Yayımlanan Taziye Mesajı

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Tetkik H&#;kimi Sayın Turna DOĞAN'ın Annesi Sedef DOĞAN'ın Vefatı Nedeni İle Yayımlanan Taziye Mesajı

Bir Kısım İdari Yargı H&#;kimlerinin Atanmalarına İlişkin 08/12/ G&#;n Ve Sayılı Kararnamesi

Meslekten &#;ıkarma Kararlarına Karşı Yaptıkları Yeniden İnceleme Talebi Kabul Edilen H&#;kim Ve Cumhuriyet Savcılarının Listesi

Meslekten &#;ıkarılmalarına Karar Verilen H&#;kim ve Cumhuriyet Savcılarının Yeniden İnceleme Talep Sonu&#;ları

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Arşiv İ&#; Genelgesi 24/11/ Tarihli Olur İle Yayımlanarak Y&#;r&#;rl&#;ğe Girmiştir.

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Başm&#;fettişliğine Yapılan Atamaya İlişkin Duyuru

&#;ğretmenler G&#;n&#; Kutlama Mesajı

Emekli Cumhuriyet Savcısı Sayın Nejdet &#;ZT&#;RK'&#;n Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Avrupa Savcıları Danışma Kurulunun (CCPE) &#;alışma Grubu &#;yeliğine Se&#;ilmiştir

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Genel Kurulunun 15/11/ Tarihli ve / Sayılı Kararı İle Meslekten &#;ıkarılanlara İlişkin Gerek&#;eli Karar ve Liste

10 Kasım Mesajı

Mesleğe Kabul ve Kur'a T&#;renine İlişkin Duyuru

Basın Duyurusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

Yargıtay Tetkik H&#;kimliğine Atama Yapılmasına İlişkin Duyuru

Basın Duyurusu

Yılı Ekim Ayında Ataması Yapılan H&#;kim ve Cumhuriyet Savcılarından Eşleri &#;ğretmen Olanlara İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulunca 12/10/ tarihinde Yapılan Ad &#;ekme Sonucuna G&#;re Avukatlık Mesleğinden ge&#;en 6. D&#;nem Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcıları ile Avukatlık mesleğinden ge&#;en 3. D&#;nem İdari Yargı H&#;kimlerinin İntibak İşlemlerine İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu &#;&#;&#;nc&#; Dairesince Mesleğe Kabullerine Karar Verilen İdar&#; Yargı H&#;kim Adaylarına İlişkin Duyuru

Mesleğe Kabul Ve Kura T&#;renine İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu 3. Daire &#;yesi Sayın. Turgay ATEŞ’in Babasının Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Genel Kurulunun 04/10/ Tarihli ve / Sayılı Kararı İle Meslekten &#;ıkarılanlara İlişkin Gerek&#;eli Karar ve Liste

Kanun Yolu Değerlendirme Formlarının D&#;zenlenmesine İlişkin Y&#;netmelik 30/09/ tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak y&#;r&#;rl&#;ğe girmiştir.

İzmir Emekli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın İsmet B&#;l&#;kbaşı'nın Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Yargıtay Ceza Dairesi &#;yesi Sayın Mustafa &#;ZMEN'in Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Adalet Bakanlığı Emekli Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Ahmet FIRAT'ın Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

K&#;&#;&#;k&#;ekmece Cumhuriyet Savcısı Sayın Muhittin &#;ZDEMİR’in Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sayın Mehmet Salih &#;AKMAK’ın Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Tetkik H&#;kimi Sayın Ahmet PINAR'ın Babasının Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

İstanbul BAM Hukuk Dairesi &#;yesi Sayın Nuran Yalınbaş'ın Vefatı Nedeniyle Yayınlanan Taziye Mesajı

Kurban Bayramı Tebrik Mesajı

Yılında Ataması Yapılan H&#;kim ve Cumhuriyet Savcılarından Eşleri &#;ğretmen Olanlara İlişkin Ek Duyuru

B&#;lge Adliye Mahkemelerine İlişkin Duyuru

Yılında Ataması Yapılan H&#;kim ve Cumhuriyet Savcılarından Eşleri &#;ğretmen Olanlara İlişkin Duyuru

Yılı Eyl&#;l Ayı Adl&#; ve İdar&#; yargı M&#;stemir Yetki Taleplerine İlişkin Duyuru

Mesleğe Kabul Ve Kura T&#;renine İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Genel Kurulunun 31/08/ Tarihli ve / Sayılı Kararı İle Meslekten &#;ıkarılanlara İlişkin Gerek&#;eli Karar ve Liste

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Genel Kurulunun 24/08/ Tarihli ve / Sayılı Kararı İle Meslekten &#;ıkarılanlara İlişkin Gerek&#;eli Karar ve Liste

B&#;lge İdare Mahkemeleri Yılı Eyl&#;l Ayı Kararnamesine İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulunca 19/08/ tarihinde Yapılan Ad &#;ekme Sonucuna G&#;re Avukatlık Mesleğinden ge&#;en 5. D&#;nem Adli Yargı H&#;kim ve Cum

Hakimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu &#;&#;&#;nc&#; Dairesince Mesleğe Kabullerine Karar Verilen İdari Yargı Hakim Adaylarına İlişkin Duyuru

Adl&#; Yargı İlk Derece Mahkemeleri Yılı Ağustos Ayı Kararnamesine İlişkin Duyuru

29/03/ tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan H&#;kim ve Savcıların Resmi Kıyafet Y&#;netmeliğinde, H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Genel Kurulunun 18/05/ tarihli ve sayılı kararı uyarınca yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak y&#;r&#;rl&#;ğe girmiştir.

Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcılarının Yıllık İzinlerine İlişkin Duyuru

B&#;lge İdare Mahkemeleri M&#;stemir Yetki Taleplerine İlişkin Duyuru

B&#;lge İdare Mahkemeleri ile İdare ve Vergi Mahkemelerinde Yıllık Ara Vermeye İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Genel Kurulunun 25 Temmuz Tarihli Kararı İle Yargıtay &#;yeliğine Se&#;ilenlere İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Genel Kurulunun 25 Temmuz Tarihli Kararı İle Danıştay &#;yeliğine Se&#;ilenlere İlişkin Duyuru

B&#;lge İdare Mahkemeleri ile İdare ve Vergi Mahkemelerinde Yıllık Ara Vermeye İlişkin Duyuru

Yıllık İzinler ile Yılı Yıllık Ara Verme İşlemlerinin İptal Edilmesine İlişkin Duyuru

B&#;lge Adliye Mahkemelerinde Yılı Yıllık Ara Verme D&#;neminde N&#;bet&#;i Bırakılanlara İlişkin Duyuru

İstanbul Anadolu Adliyesi H&#;kimi Sayın Sefa Demir'in Vefatı Nedeni İle Yayımlanan Taziye Mesajı

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu 1. Daire Başkanı Sayın Halil KO&#; Beyin Annesinin Vefatı Nedeni İle Yayımlanan Taziye Mesajı

Yılı Yıllık Ara Vermeden Yararlanacaklara İlişkin Duyuru

Yılı BİM ve İlk Derece Mahkemeleri Kararnamelerine İlişkin Yeniden İnceleme Sonu&#;ları

Yılı BAM ve İlk Derece Mahkemeleri Kararnamelerine İlişkin Yeniden İnceleme Sonu&#;ları

Mesleğe Kabul Ve Kura T&#;renine İlişkin Duyuru

B&#;lge Adliye Mahkemeleri Yılı Yıllık Ara Verme Hakkında Duyuru

Yargıtay 6. Ceza Dairesi Onursal Başkanı Sayın Mustafa AYDIN'ın Vefatı Nedeni İle Yayımlanan Taziye Mesajı

Kararname Tebligatlarına İlişkin Duyuru

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Onursal &#;yesi Sayın &#;zcan Aksoy'un Vefatı Nedeni İle Yayımlanan Taziye Mesajı

Adli Yargı Yılı Yıllık Ara Verme Hakkında Duyuru

Basın A&#;ıklaması

Yargıtay Hukuk Dairesi Onusal &#;yesi Sayın Sami KOCAK'ın Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı

Bandırma Cumhuriyet Savcısı Sayın Ahmet Bi&#;er'in Vefatı Nedeni İle Yayımlanan Taziye Mesajı

Birinci Daire Başkan ve &#;yelerine Yapılacak Ziyaretlere İlişkin Duyuru

Tarihli İdari Yargı H&#;kim Adaylarına İlişkin Kura Sonu&#; Listesi

Sosyal G&#;venlik Hukukundan Kaynaklanan Davalarına Bakmakla G&#;revli İş Mahkemelerine İlişkin Duyuru

B&#;lge Adliye Mahkemeleri M&#;stemir Yetki Taleplerine İlişkin Duyuru

Mesleğe Kabul Ve Kura T&#;renine İlişkin Duyuru

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ve Anayasa Mahkemesi Onursal &#;yesi Sayın Ahmet Oğuz AKDOĞANLI'nın Vefatı Nedeni İle Yayımlanan Taziye Mesajı

Nisan D&#;nemi Terfi İncelemesine İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Tetkik H&#;kimi Sayın Halil Demir'in Annesi G&#;l&#;zar Demir'in Vefatı Nedeni İle Yayımlanan Taziye Mesajı

Adalet Bakanlığı M&#;steşarı Ve Kurulumuz 1. Daire &#;yesi Sayın Kenan İPEK Beyefendinin Kayınpederi &#;mer KURT'un Vefatı Nedeni İle Yayımlanan Taziye Mesajı

Yargıtay Hukuk Dairesi Onursal &#;yesi Sayın Yılmaz DERME'nin Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı

Ankara Cumhuriyet Savcısı Sayın Muhittin KAYA'nın Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Birinci Dairesinin 12/04/ tarih ve Sayılı B&#;lge Adliye Mahkemeleri Atamalarına İlişkin Yeniden İnceleme Sonu&#;ları

Avukatlar G&#;n&#; Kutlama Mesajı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Sayın Erdoğan &#;UBUK&#;U'nun Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Anısına

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Genel Kurulunun 16/03/ tarihli ve 62 Sayılı Kararı ile Yapılan D&#;zenlemeleri İ&#;eren Y&#;nergelerin Son Haline İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Tetkik H&#;kimi Sayın H&#;seyin Cem Eren'in Babası Mustafa Kemal Eren'in Vefatı Nedeni İle Yayımlanan Taziye Mesajı

Tarihli Genel Kurul Kararına İlişkin Duyuru

17/03/ Tarihli B&#;lge Adliye Mahkemeleri Kararnamesine İlişkin Duyuru

Bakırk&#;y Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sayın &#;mit KAPTAN'ın Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı

Kurulumuzun – Stratejik Planı Hazırlık &#;alışmalarına İlişkin Duyuru

Tarihli Bazı Basın Kuruluşlarında Yer Alan Haberlere İlişkin Basın A&#;ıklaması

İzmir Karşıkaya Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi &#;mer &#;ZDEMİR'in Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı

Yargıtay Hukuk Dairesi onursal &#;yesi Sayın Kemal Oğuz ŞENG&#;N'&#;n Vefatı nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı

Vefat Eden Adana Cumhuriyet Savcısı İsmail KAYA İ&#;in Başlatılan Yardım Kampanyası

Avrupa Savcıları Danışma Konseyinin (CCPE) 10 No'lu G&#;r&#;ş&#;

Adana Cumhuriyet Savcısı Sayın İsmail KAYA'nın Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı

Yılı İdar&#; Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

Avrupa Yargı&#;ları Danışma Konseyinin (CCJE) 18 No'lu G&#;r&#;ş&#;

Tarihli HSYK Genel Kurul Kararı ile Kurul M&#;fettişliğine Atananlara İlişkin Liste

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığı Kurul M&#;fettişliğine Atanma Taleplerine İlişkin Duyuru

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Onursal &#;yesi ve Adalet Bakanlığı Eski M&#;steşar Yardımcısı Sayın Muammer Yula’nın Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı

Yargıtay Ceza Dairesi &#;yesi Sayın G&#;rler DURSUN’un Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı

İlave Derece Verilmesi Hakkında Duyuru

Adalet Bakanlığı Eski M&#;steşarı ve Yargıtay Onursal Daire Başkanı Sayın Yusuf Kenan Doğan'ın Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı

Emekli H&#;kim Sayın Mahmut K&#;&#;&#;KG&#;Z'&#;n Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı

Danıştay Dairesi Başkanı Sayın Asuman YET'in Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı

Uluslararası Savcılar Birliğinin (IAP) Savcıların Cezai Meselelerde Karşılıklı Yasal Destek Almalarına Dair Temel Kılavuzu

Emekli Bakanlık Y&#;ksek M&#;şaviri Hacı Osman Gen&#;'in Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı

Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

Emekli Danıştay Dairesi Başkanı Sayın Y&#;cel IRMAK'ın Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı

HSYK Kurul M&#;fettişliğine Atanma Taleplerine İlişkin Duyuru

Mesleğe Kabul ve Kura T&#;renine İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Selim YILDIZ'ın eşi Canan YILDIZ'ın Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı

Gebze 3. Asliye Ceza Mahkemesi H&#;kimi Sayın Y&#;ksel AKTAŞ'ın Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı

Kurban Bayramı Kutlama Mesajı

Samsun H&#;kimi Sayın Fatma Demirci Nuroğlu'nun Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı

Hakimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Başkanı Sayın Kenan İPEK'in Yeni Adli Yıl Mesajı

Emekli Danıştay &#;yesi Sayın Sabri TANDOĞAN'ın Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı

Danıştay Dairesi &#;yesi Sayın Ali Yaşar YURDABAK'ın Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Nuri Ok'un Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu M&#;fettişliği Alımına İlişkin Duyuru

Kurul Başkanı Sayın Kenan İpek Tarafından Yayımlanmasına Karar Verilen "H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Personeli Disiplin Soruşturması Rehberi"

Tarihli Adli Yargı H&#;kim Adaylarına İlişkin Kura Sonu&#; Listesi

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Y&#;netmeliği” 16/07/ Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Y&#;r&#;rl&#;ğe Girmiştir

“H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Personeli Disiplin Y&#;netmeliği” 14/07/ Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Y&#;r&#;rl&#;ğe Girmiştir

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Uluslararası Savcılar Birliğinin (IAP) Kurumsal &#;yeliğine Kabul Edilmiştir

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Birinci Dairesinin Yılı Adl&#; Yargı Ana Kararnamesine İlişkin 30/06/ Tarihli Yeniden İnceleme Sonu&#;ları

Yılı Yıllık Ara Vermeden Yararlanacaklara İlişkin Kesin Liste

Yılı Yıllık Ara Verme D&#;neminde İdari Yargıda N&#;bet&#;i Kalacak H&#;kimlere İlişkin Duyuru

Nisan Terfi Tebligatları Hakkında Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Tetkik H&#;kimi Sayın Burak Turan Benli'nin Annesi Menşure Benli'nin Vefatı Nedeni İle Yayımlanan Taziye Mesajı

Emekli Manisa İdare Mahkemesi Başkanı Sayın Salim Sabri Ger&#;eker'in Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Emekli Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel M&#;d&#;rl&#;ğ&#; Tetkik Hakimi Sayın İlhan &#;zok'un Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Hakimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Başkanvekili webgrid.co.uk YANDIRMAZ’ın başkanlığındaki HSYK heyeti Strazburg’da aralarında Av. Konseyi, webgrid.co.uk webgrid.co.uk ve Venedik Komisyonunun da bulunduğu kurumlarla bir dizi temaslarda bulunmuştur

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Genel Kurulu'nun 08/04/ tarihli ve sayılı kararı ile kabul edilen; "H&#;kim ve Savcıların Derece Y&#;kselmesi Esaslarına İlişkin H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu İlke Kararı"

HSYK'nun 08/04/ - sayılı kararı ile kabul edilen; "Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan H&#;kim ve Savcıların &#;alışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu İlke Kararı"

Tarihli Basın A&#;ıklaması

Hakimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Balkan ve Avro-Akdeniz &#;lkeleri Yargı Kurulları Ağının Y&#;netim Kurulu &#;yeliğine Se&#;ilmiştir

Hakimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulunun Balkan ve Avro-Akdeniz &#;lkeleri Yargı Kurulları Ağının Y&#;netim Kurulu &#;yeliğine Se&#;ilmesine İlişkin Duyuru

T&#;rkiye’de Yargı Etiğinin G&#;&#;lendirilmesi Projesine İlişkin Duyuru

Emekli Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanı Sayın Cafer Cem Akın'ın Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Yargıtay Ceza Dairesi &#;yesi Sayın İbrahim &#;ZYURT'un Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Yılı Adl&#; Yargı Ana Kararnamesi Kapsamına İlişkin &#;&#;&#;nc&#; Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Erdal DEMİR'in babası Mehmet DEMİR'in Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Yargıtay Birinci Başkanı Sayın İsmail R&#;şt&#; Cirit’in Kardeşi Sel&#;uk Cirit’in Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Yargıtay Hukuk Dairesi Başkanı Sayın Mehmet KILI&#;'ın Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Birinci Daire Başkan ve &#;yelerine Yapılacak Ziyaretlere İlişkin Duyuru

Hakimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Başkanı Sayın Kenan İpek'in Basın A&#;ıklaması

Birinci Dereceye Y&#;kselmiş Olup Tarihi İtibariyle Birinci Sınıfa Ayrılma İncelemesine T&#;bi Tutulacak Olanlara Ait Liste

Nisan D&#;neminde Derece İncelemesine Tabi Tutulacak Olanlara Ait Liste

Hakimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Başkanı Sayın Kenan İpek'in Basın A&#;ıklaması

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Meslek İ&#;i Eğitim Semineri A&#;ılış T&#;reni

Yılı Adl&#; ve İdar&#; Yargı Ana Kararnamesine İlişkin İkinci Duyuru

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Meslek İ&#;i Eğitim Semineri Katılımcı Listesi

Yılı Yıllık Ara Vermeden Yararlanacaklara İlişkin Liste

Tarihli Basın A&#;ıklaması

Avukatlar G&#;n&#; Kutlama Mesajı

Yargıtay Meslek İ&#;i Eğitim Semineri

Yargı Şehidimiz İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim KİRAZ Hakkında Taziye Mesajı

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim KİRAZ’ın Cenaze T&#;renine İlişkin A&#;ıklama

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim KİRAZ'a Y&#;nelik Saldırı Hakkında Duyuru

H&#;kim ve Cumhuriyet Savcılarının UYAP Bilgilerinin G&#;ncellenmesi Hakkında Duyuru

Avrupa Yargı&#;ları Danışma Konseyinin 17 No'lu G&#;r&#;ş&#;

Hakimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulunun Yeni İnternet Sitesi

Yılı Adl&#; ve İdar&#; Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

Tarihli Adli Yargı H&#;kim Adaylarına İlişkin Kura Sonu&#; Listesi

Mesleğe Kabul ve Kura T&#;renine İlişkin Duyuru

Sapanca Cumhuriyet Savcısı Muhammed S&#;heyb ŞENT&#;RK'&#;n Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Genel Kurulu Toplantısı 27 Şubat Tarihinde Erzurum'da Ger&#;ekleştirilmiştir

Emekli H&#;kim Sayın Aydemir &#;zok'un () Vefatı Nedeni İle Yayımlanan Taziye Mesajı

Ağır Ceza Mahkemelerinin G&#;rev Alanına Giren Bir Kısım Su&#;larda İhtisaslaşmaya Gidilmesine İlişkin H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Birinci Dairesinin 12/02/ Tarihli ve Sayılı Kararı

Eşleri &#;ğretmen Olup 09/01/ Tarihinden Sonra Ataması Yapılan H&#;kim ve Savcılara İlişkin Duyuru

Urla H&#;kimi Serpil BULANIK'ın () Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Vefat Eden Gaziantep Hakimi Hasan ŞAHİNG&#;Z İ&#;in Başlatılan Yardım Kampanyası

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Meslek İ&#;i Eğitim Semineri Katılımcı Listesi

23/01/ Tarihli Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı H&#;kimlerine İlişkin Kura Listeleri

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Meslek İ&#;i Eğitim Semineri

Mesleğe Kabul ve Kura T&#;renine İlişkin Duyuru

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi &#;yesi Sayın Hasan ŞAHİNG&#;Z'&#;n Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı

M&#;stemir Yetki Taleplerine İlişkin Duyuru

14/01/ Tarihli HSYK Genel Kurul Kararı ile Kurul M&#;fettişliğine Atananlara İlişkin Liste

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığı Kurul M&#;fettişliğine Atanma Taleplerine İlişkin Duyuru

Bir Kısım Mahallerin B&#;lge Derecelerinin Değiştirilmesine İlişkin H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Genel Kurulunun 05/01/ Tarih ve 1 Sayılı Kararı

Genel Mal Bildirimine İlişkin Duyuru

Yargıtay ve Danıştay &#;yeliği Mazbata T&#;reni

Yargıtay ve Danıştay &#;yeliği Mazbata T&#;reni

Danıştay &#;yeliği Se&#;imine İlişkin Duyuru

Kurulumuz Eski &#;yelerinden, Adalet Bakanlığı Eski M&#;steşarı, Emekli Danıştay Daire Başkanı Arif Y&#;KSEL'in Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Tarihli Genel Kurul Kararı ile Kurulda Tetkik H&#;kimi Olarak G&#;revlendirilen H&#;kim ve Cumhuriyet Savcıları

Bazı Mahaller ile Yargıtay Tetkik H&#;kimliğine Atama Yapılmasına İlişkin Duyuru

Danıştay &#;yeliği Se&#;imine İlişkin Duyuru

Yargıtay &#;yeliği Se&#;imine İlişkin Duyuru

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Necdet KADIOĞLU'nun () Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı

Antalya H&#;kimi Sayın Hasan Basri BAHADIR’ın () Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kuruluna Kurul M&#;fettişi Alımına İlişkin Duyuru

Yargıtay Onursal &#;yesi, HSYK Eski &#;yesi Sayın H&#;seyin DEMİR&#;RS'&#;n Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Yedek &#;yesi ve Danıştay &#;yesi Sayın Emin SINMAZ'ın Babası Sadık SINMAZ'ın Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı

Tarihli Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı H&#;kimlerine İlişkin Kura Listeleri

Akademi ve K&#;rs&#; Dergisi Hakkında Duyuru

Mesleğe Kabul ve Kura T&#;renine İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Genel Kurulunun 05/11/ Tarihli ve Sayılı Atama Kararı

"Ceza Adalet Sisteminin G&#;&#;lendirilmesi Projesi" , "Uluslararası Adli Yardım Kapsamında Adli İşbirliği Kanunu Hazırlanması" Kapsamında Kasım Kasım Antalya Akra Barut Otel'de d&#;zenlenecek "Adli İşbirliği Eğitim Semineri"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

Hakimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu'nun Tarihinde Yapılan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Duyuru

H&#;kimler Ve Savcılar Y&#;ksek Kurulunca 26/09/ Tarihinde Yapılan Ad &#;ekme Sonucuna G&#;re webgrid.co.ukğinden H&#;kimlik ve webgrid.co.ukılığına Atanan Adl&#; ve İdari Yargıda G&#;revli H&#;kim, webgrid.co.ukısı ve webgrid.co.ukı Hakimlerinin İntibak İşlemlerine İlişkin Duyuru

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Meslek İ&#;i Eğitim Semineri Katılımcı Listesi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Meslek İ&#;i Eğitim Semineri

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu &#;yesi Ulvi Y&#;KSEL Bey'in Babasının Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Emekli Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi &#;yesi Turhan &#;ZTEKİN'in Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Kurban Bayramı Kutlama Mesajı

Tarihli Adli Yargı H&#;kim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı H&#;kimlerine İlişkin Kura Listeleri

Mesleğe Kabule İlişkin Duyuru

Eyl&#;l Tarihleri Arasında Yapılan C&#;bbe Anketi Sonu&#;ları

Asliye Ticaret Mahkemelerinde G&#;revlendirilen Başkan Ve &#;yeler Arasında Dosya Tevzisi Hakkında Duyuru

tarihinde Yapılacak Avukatlık Mesleğinden Ge&#;en 4. D&#;nem Adli Yargı H&#;kim ve Savcı Adayları ile 9.D&#;nem İdari Yargı H&#;kim Adaylarına Ait Kura T&#;renine İlişkin Duyuru

Hakimlik ve Savcılık Mesleğine Kabul Edilmekle Birlikte, Hen&#;z Ataması Yapılarak G&#;reve Başlamayan Hakim ve Savcıların 12 Ekim Tarihinde Yapılacak Olan Hakimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu &#;yeliği Se&#;imlerinde Oy Kullanma İstemlerinin Reddedilmesine İlişkin Y&#;ksek Se&#;im Kurulu Başkalığının 15/09/ Tarih ve Sayılı Kararı ile İlgili Yazısı

Kapatılan Sulh Ceza Mahkemeleri Dosyalarının Devrine İlişkin Duyuru

Emekli &#;ankırı Cumhuriyet Savcısı Haluk G&#;RG&#;' n&#;n Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Sayılı Kanun Gereğince Faaliyete Ge&#;ecek Asliye Ticaret Mahkemeleri Hakkında Duyuru

Sayılı Kanunla Kapatılan Sulh Ceza Mahkemelerinden Dosya Devri Yapılan Asliye Ceza Mahkemelerinin Tevziye A&#;ılması Hakkında Duyuru

Eşi &#;ğretmen Olanlara İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Tabi&#; &#;yesi Adalet Bakanlığı M&#;steşarı Sayın Kenan İPEK'in Kardeşi Erkan İPEK’in Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Muğla Vergi Mahkemesi &#;yesi K&#;rşat SEL&#;UK İ&#;in Ge&#;miş Olsun Mesajı

Eyl&#;l tarihinde AİHM'e D&#;zenlenen &#;alışma Ziyareti Katılımcı Duyurusu

HSYK-Open World İkili İşbirliği Eyl&#;l Ayı &#;alışma Ziyareti Katılımcı Listesi

Yargıtay Tetkik H&#;kimi Kaya Burak DUMLU İ&#;in Ge&#;miş Olsun Mesajı

Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

&#;&#;&#;nc&#;, D&#;rd&#;nc&#; ve Beşinci B&#;lge Sulh Ceza Mahkemelerinde Bulunan Dosyaların Asliye Ceza Mahkemelerine veya Sulh Ceza H&#;kimliklerine Devrine İlişkin Duyuru

&#;&#;&#;nc&#;, D&#;rd&#;nc&#; ve Beşinci B&#;lge Bazı Yer Asliye Ceza Mahkemeleri ile Sulh Ceza H&#;kimliklerinin Faaliyete Ge&#;irilmesine İlişkin Duyuru

Se&#;im H&#;kimlerine İlişkin Duyuru

Sulh Ceza H&#;kimlerinin N&#;bet Uygulamasına İlişkin Duyuru

Bolu Cumhuriyet Savcısı Zekeriya &#;z ile İlgili Basın A&#;ıklaması

HSYK-Open World Amerika İkili İşbirliği Projesi Eyl&#;l Ayı Programı

İkinci B&#;lge Bazı Yer Asliye Ceza Mahkemeleri ile Sulh Ceza H&#;kimliklerinin Faaliyete Ge&#;irilmesine İlişkin Duyuru

İkinci B&#;lge Sulh Ceza Mahkemelerinde Bulunan Dosyaların Asliye Ceza Mahkemelerine veya Sulh Ceza H&#;kimliklerine Devrine İlişkin Duyuru

Birinci B&#;lge Bazı Yer Asliye Ceza Mahkemeleri ile Sulh Ceza H&#;kimliklerinin Faaliyete Ge&#;irilmesine İlişkin Duyuru

Birinci B&#;lge Sulh Ceza Mahkemelerinde Bulunan Dosyaların Asliye Ceza Mahkemelerine veya Sulh Ceza H&#;kimliklerine Devrine İlişkin Duyuru

Yılı Yıllık Ara Verme D&#;neminde İdari Yargıda N&#;bet&#;i Kalacak H&#;kimlere İlişkin Duyuru

Yılı Yıllık Ara Vermeden Yararlanacaklara İlişkin Kesin Liste Duyurusu

Yılı Ana Kararnamesinde Ataması Yapılıp Eşi &#;ğretmen Olanlara İlişkin Duyuru

Yılı Yıllık Ara Verme D&#;neminde İdari Yargıda N&#;bet&#;i Kalacak H&#;kimlere İlişkin Duyuru

Bazı Basın ve Yayın Organlarında H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Binasının Ziyaret&#;ilerinin Fişlendiğine Y&#;nelik Yapılan Ger&#;ek Dışı Haberlere İlişkin Basın A&#;ıklaması

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu M&#;fettişliği Alımına İlişkin Duyuru

Yılı Ana Kararnamesi Kapsamında, Yeniden İnceleme Taleplerinde Artış Olduğu ve Bu Taleplerin Kurul Tarafından &#;nceki Yıllara Nazaran Olumsuz Olarak Değerlendirildiğine İlişkin Bir Kısım Basın ve Yayın Organlarında &#;ıkan Haberlere İlişkin Basın A&#;ıklaması

Sayılı Kanun ile Kaldırılan Sulh Ceza Mahkemelerinin Derdest Dava Dosyalarına Bakıp Bakamayacaklarına İlişkin Duyuru

Sayılı Kanun İle Kaldırılan Sulh Ceza Mahkemelerinde Bulunan Dosyaların Devri

Emekli H&#;kim ve Savcıların Kararname Kapsamına Alındığına Dair Bir Kısım Basın ve Yayın Organlarında &#;ıkan Haberlere İlişkin Basın A&#;ıklaması

Yılı Adli Ve İdari Yargı Yaz Kararnamelerine İlişkin İstatistikler Ve Atanma Gerek&#;eleri Hakkında Duyuru

HSYK-Open World Amerika İkili İşbirliği Projesi Duyurusu

"H&#;kim ve Savcıların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Hakkındaki Farkındalıklarının Arttırılması Projesi" Kapsamında AİHM'e (Strazburg, Fransa) 1 – 5 Eyl&#;l Tarihlerinde D&#;zenlenecek Olan &#;alışma Ziyareti Hakkında Duyuru

H&#;kim Ve Cumhuriyet Savcılarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Hakkındaki Farkındalıklarının Arttırılması Projesi” Kapsamında Temmuz Tarihleri Arasında AİHM’e D&#;zenlenmesi Planlanan Ziyarete İlişkin Katılımcı Listesi Hakkında Duyuru

Se&#;im H&#;kimlerine İlişkin HSYK Birinci Daire Başkanlığının 19/06/ Tarihli Duyurusu

Yılı Adl&#; ve İdar&#; Yargı M&#;stemir Yetki Taleplerine İlişkin Duyuru

Yılı Yıllık Ara Vermeden Yararlanacaklara İlişkin Liste

Se&#;im H&#;kimlerine İlişkin HSYK Birinci Daire Başkanlığının 03/06/ Tarihli Duyurusu

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu &#;yesi Sayın Zeynep Nilg&#;n HACIMAHMUTOĞLU'nun Babası Abdulhakim HACIMAHMUTOĞLU'nun Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı

Adli ve İdar&#; Yargıda G&#;revli H&#;kimler İle Cumhuriyet Başsavcı ve Savcılarına Ait İş Cetvellerinin D&#;zenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Manisa İli, Soma İl&#;esinde Meydana Gelen Maden Kazası ile İlgili Taziye Mesajı

Daire Başkanları ve &#;yelerine Yapılacak Ziyaretlere İlişkin Duyuru

"H&#;kim ve Savcıların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Hakkındaki Farkındalıklarının Arttırılması Projesi" Kapsamında AİHM'e (Strazburg, Fransa) 7 – 11 Temmuz Tarihlerinde D&#;zenlenecek Olan &#;alışma Ziyareti

Marka Hakkının Korunması &#;alıştayı (TAIEX)

Yargıtay Tetkik H&#;kimliği Taleplerine İlişkin Duyuru

Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin G&#;&#;lendirilmesi Projesi Eğiticilerin Eğitimi Hakkında Duyuru

Yılı Adl&#; Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Ek Duyuru

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet DEMİR Hakkında Yapılan İşleme İlişkin Basın A&#;ıklaması

Yılı Adl&#; Ve İdar&#; Yargı Yaz Kararnameleri Kapsamında Bulunan Ve Eşi &#;ğretmen Olanlara İlişkin Duyuru

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Genel Kurulunun Tarih ve Sayılı Kararı İle H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Kurul M&#;fettişliğine Atananlara Ait Liste

H&#;kimler ve Savcılar Y&#;ksek Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığı Kurul M&#;fettişliğine Atanma Taleplerine İlişkin Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, Adlî Yargı yılı Ana Kararnamesinde uygulanacak olan Prensiplere ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup, Prensipler Ek-1’de ilan edilmiştir.

Bu kapsamda kararnamenin 17 Haziran Cuma günü ilan edilmesi planlanmıştır. Buna ilişkin takvim Ek-2’deaçıklanmıştır.

yılı “Yargının Etkinliği ve Verimliliğinin Arttırılmasına” yönelik yapılan çalışma çerçevesinde; bölge adliye mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi Ek-3’te; ilk derece mahkemelerine ilişkin ihtiyaçlar ve kararname kapsamına girenlerden dolayı oluşacak muhtemel münhal yerler ise Ek-4’te ilan edilmiştir. Bölge adliye mahkemelerinde talebe bağlı olarak yapılacak atamalardan dolayı münhal yerlerin oluşabileceği dikkate alınarak, tercihte bulunurken bu hususun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Prensiplerin 8 ve maddeleri kapsamında yer alan merkez nüfusu bir milyon ve yedi yüz elli binin altında olan birinci bölge mahaller Ek-5 ve Ek-6’da gösterilmiştir.

Prensiplerin 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. maddeleri gereğince re’sen kararname kapsamına alınanlar ile 6-a maddesi uyarınca talebe bağlı olarak atamalarının yapılacağı belirtilenler, cep telefonlarına mesaj gönderilmek suretiyle bilgilendirileceklerdir. Kurulumuzun internet sitesinde bu konuyla ilgili sorgulama ekranı açılmış olup, ilgililer durumlarını buradan da öğrenebileceklerdir. Ancak Prensiplerin diğer maddelerine göre yapılacağı belirtilen atamalara ilişkin herhangi bir mesaj gönderilmeyecektir.

Kararname kapsamında olması gerektiğini düşünüp sorgulama ekranında yer almayanlar ile kararname kapsamında yer almaması gerektiğini düşünüp de sorgulama ekranında ismi bulunan meslektaşlarımızın, durumlarını atanma talep formlarında gerekçeleriyle birlikte belirtmeleri yeterli olacaktır.

Atanma talep ekranı 01 Mart Salı gününden itibaren açılacak olup, atanma talebinde bulunacak olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 07 Mart Pazartesi günü mesai bitiminekadar atanma talep formunu, Ek-7’de belirtilen yönteme uygun olarak mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

İlanın yapıldığı 01 Mart tarihinden önce gönderilen atanma talepleri ile UYAP dışı gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır. 7 Mart tarihinden sonra Hâkim ve Savcı Atanma Talep ekranı kapatılacak olup, dilekçe gönderirken bu hususun göz önünde bulundurulması ve taleplerin belirtilen tarihe kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Atamalarda ilgililerin taleplerinin teşkilatın ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilebilmesi amacıyla, kararname kapsamına alınanların taleplerinde en az beşyer tercih etmeleri önem arz etmektedir.

Atama ve Nakil Yönetmeliğine uygun mazeretleri nedeniyle atanmak isteyenlerin ise, taleplerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla, mazeretlerini ve varsa dayanak belgelerini, atanmak istedikleri yerleri de belirtmek suretiyle açıkça bildirmeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın, atanma talep formları Kararname Bürosuna ulaştıktan sonra, 24 saat içinde (hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk mesai günü) ilgililere formda bildirdikleri telefon numarasına mesajla, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi verilecektir.

Genel Sekreterliğimizin tarihli ve sayılı “Hâkim ve savcı bilgi formu” konulu duyurusunda, tüm işlemlerde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) verilerinin esas alınacağı belirtilmiş olduğundan, meslektaşlarımızın bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. Talep ekranında yer alan; eş meslek bilgisi, erkek meslektaşlar bakımından eşinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe ile kadın meslektaşlar bakımından kendisinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe bilgisi alanlarının doldurulması önem arz etmektedir. Bunun dışında meslektaşlarımızın kişisel ve ailevi bilgilerini kontrol ederek (medeni hâl, eşi hâkim savcı, çocuk durumu vb.) meydana gelen değişiklikleri en kısa sürede güncellemeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 19 Haziran tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlanmıştır.

Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 22 Haziran Çarşamba günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Hâkim Savcı Atanma Talep Formu” başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın ayrıca fiziki dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. (Görev mahallinde bulunmayanların bulundukları yerlerdeki adliyeler aracılığıyla mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.)

Meslektaşlarımızın yeniden inceleme talepleri Kararname Bürosuna ulaştıktan sonra, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi, ilgililere 24 saat içinde (hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk mesai günü)formda bildirdikleri telefon numaralarına mesaj yoluyla bildirilecektir.

Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmamaktadır.

Meslektaşlarımızın müstemir yetki taleplerinin alınmasına ilişkin ilan, kararnamenin yeniden inceleme talepleri sonuçlandıktan sonra ayrıca yapılacaktır.

Meslektaşlarımızın atama tebligatlarının 1 Temmuz Cuma gününden itibaren gönderilmesi planlanmaktadır.

Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Saygıyla duyurulur.

 

 

 

EK: 1- Adli Yargı Kararnamesi

EK: 2- İdari Yargı Kararnamesi

EK: 3- Yeniden İnceleme Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi

nest...

gelişim planı örnekleri 2022 doğum borçlanmasi ne kadar uzaktaki birini kendine aşık etme duası 2021 hac son dakika allahümme salli allahümme barik duası caycuma hava durumu elle kuyu açma burgusu dinimizde sünnet düğünü nasil olmali başak ikizler aşk uyumu yht öğrenci bilet fiyatları antalya inşaat mühendisliği puanları malta adası haritada nerede